Kako izbrati ponudnika montažne hiše

Teme

Ko se enkrat odločite za montažno hišo, je pred vami še ena pomembna odločitev: izbrati je treba najbolj primernega ponudnika. Takega, ki vas vodi skozi celoten postopek gradnje in ki mu bo uspelo čim bolj uresničiti vaše želje in pričakovanja ter vam bo pomagal zgraditi hišo, v kateri boste začutili svoj dom. Takega, ki zelo dobro pozna panogo in morda predstavi nove ideje, na katere sami niste pomislili, bo pa z njimi vaša hiša lahko še bolj sanjska. In predvsem takega, ki ne bo prelagal dela na vas in ob morebitnih težavah odgovornost za napake poskusil prenesti na vas z besedami, da nečesa niste naredili, kot vam je naročil, ali pa, da ste se tako odločili sami.

Odločitev ni lahka, saj je na trgu veliko ponudnikov, veliko pa je tudi dejavnikov, ki vplivajo na odločitev. Treba se je zavedati, da bo izbira vplivala na celotno izkušnjo, ki jo boste imeli z gradnjo, in na vaše življenje v njej še dolgo časa po vselitvi. V pomoč pri odločanju smo pripravili kratek vodnik z osnovnimi dejavniki, na katere bodite pozorni pri izbiri.

Vodič po montažni gradnji

Če še niste povsem odločeni, ali bi gradili klasično ali montažno hišo, ne spreglejte našega vodiča po montažni gradnji.

PREBERITE VEČ

Lumarjeve reference.

V veliko pomoč pri oceni kakovosti vam bodo certifikati, nagrade in priznanja, ki jih je ponudnik prejel za svoje hiše in tehnologijo ter referenčni projekti, ki jih je že zgradil.

Kako izbrati ponudnika montažne hiše

Ko razmišljate o lastni hiši, se srečate tudi z odločitvijo o ponudniku. Izbira ni lahka, saj morate pretehtati veliko dejavnikov, vplivala pa bo tako na izkušnjo gradnje kot bivanja v hiši še dolgo po vselitvi. Prenesite si vsebino, ki vam bo pomagala pri odločitvi tudi v PDF obliki in jo prebirajte kadarkoli in kjerkoli. Za lažje branje si jo lahko tudi natisnete.

Lumar-e-book--Kako-izbrati-ponudnika-montazne-hise

Odličnost produkta, kakovostni materiali in kakovost izdelave

Najpomembnejše merilo pri odločitvi o ponudniku je kakovost samega izdelka, to je montažne hiše. Kakovostna hiša bo stanovalcem zagotovila udobno in zdravo bivanje, nizke stroške skozi celoten življenjski cikel, manj bo potrebnih popravil, dlje časa bo ostala v prvotnem stanju in zato dlje časa obdržala vrednost. Na kakovost montažnih hiš vplivajo različni dejavniki. Zgrajene so iz različnih materialov, pri izdelavi montažnih elementov in pri gradnji so uporabljene različne tehnologije. Ponudniki se razlikujejo tudi po kakovosti izvedbe in po tem, kako dobro med izdelavo nadzorujejo kakovost. Morda je na prvi pogled vse videti brezhibno, težave pa se lahko začnejo pojavljati čez nekaj let bivanja v hiši, ko se pokažejo morebitne napake pri gradnji ali zaradi slabih materialov.

 

iQwood_Berlin (5)-1

 

Od ponudnikov pridobite informacije o uporabljenih materialih in tehnologijah ter jih povprašajte za dodatna pojasnila, če česa ne boste razumeli. Konkretno jih vprašajte o njihovem sistemu kakovosti: kako zagotavljajo kakovost v proizvodnji in na gradbišču, kako vodijo in analizirajo reklamacije, kako se odzivajo takrat, ko jih boste potrebovali. Naj vam to tudi pokažejo. Pozanimajte se tudi pri dosedanjih kupcih, če jih imate med znanci, sosedi, za izkušnje pa lahko vprašate tudi na spletnih forumih. Vprašajte jih, kako so zadovoljni z bivanjem v hiši, kako jo vzdržujejo, ali opažajo kakšne težave, ali se je kakovost bivanja z leti spremenila in podobno.

Certifikat Active house
Certifikat Pasiv
Certifikat AUGZ
Certifikat ZKVG
Certifikati CE

V veliko pomoč pri oceni kakovosti vam bodo certifikati, nagrade in priznanja, ki jih je ponudnik prejel za svoje hiše in tehnologijo ter referenčni projekti, ki jih je že zgradil. Certifikati, ki jih izdajajo neodvisni certifikacijski organi, dokazujejo, da izdelek izpolnjuje zahtevane pogoje, njihova skladnost pa se preverja redno vsako leto, ne le ob podelitvi. Pri ponudniku preverite, katere certifikate ima in kaj dokazujejo, pozanimajte pa se tudi o morebitnih nagradah in priznanjih, ki jih podeljujejo strokovne organizacije in mediji za izstopajoče dosežke.

Montažna gradnja je zelo razvita v nemško govorečem delu Evrope, zato sta za evropski trg pomembna certifikata nemški Ü in avstrijski ÜA znak kakovosti. ÜA znak je bil tudi osnova za pridobitev evropske tehnične ocene (ETA), ki potrjuje bistvene zahteve glede varnosti objekta: od mehanske odpornosti in stabilnosti do požarne varnosti in ugodne bivalne klime. Uspešno pridobljena evropska tehnična ocena je osnova za izdajo CE znaka, v okviru katere se izvaja stalen nadzor kakovosti uporabljenih materialov in proizvodnih procesov. Na področju trajnostnih hiš so pomembni še certifikati nemškega Passivhaus inštituta, ki jih dobijo skoraj nič-energijske hiše s porabo energije pod 15 kWh/m2 a (pasivne hiše) za doseganje energetske učinkovitosti.

V Sloveniji je pomemben še Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG), ki ga podeljuje Gradbeni inštitut ZRMK. Znak ZKG kot blagovno storitvena znamka označuje dobre in najboljše izdelke in storitve graditeljstva v Sloveniji ter kupcem pomaga pri odločitvi za investicijo.

07.2_Certifikati_ZKVG-1200x600

 

Zanesljivost ponudnika

Poleg samega izdelka vas bo zanimal tudi ugled ponudnika. Vprašajte se, kakšne izkušnje pri gradnji montažnih hiš ima in koliko časa je na trgu, kakšen je njegov finančni položaj, pozanimajte se, ali ima vzpostavljene dobre odnose s poslovnimi partnerji, kako dolgo sodeluje z njimi. Če je vaš izbrani ponudnik že dolgo na trgu, je zelo verjetno v tem času izboljšal in nadgradil postopke gradnje.

Preverite velikost ponudnika oz. njegovih proizvodnih in montažnih kapacitet. Majhnim ekipam, ki zamujajo pri delu na enem gradbišču, se lahko podre načrt izvedbe na vseh naslednjih gradbiščih. Selijo se od enega gradbišča do drugega, posledično pa projekti ne le zamujajo, temveč trpi tudi njihova kakovost.

V javno dostopnih finančnih podatkih preverite in se prepričajte, da gre za finančno trdnega, stabilnega partnerja. V negotovih časih obstaja tveganje, da bi ponudnik prenehal opravljati dejavnost, vi pa boste zato kasneje težje reševali morebitne napake, ali še huje, da ponudnik zaradi morebitnih finančnih težav zapre podjetje, še preden dokonča vaš projekt. Preverite tudi njegove bonitetne ocene. Zanesljiv ponudnik ima zgrajene dobre in dolgoročne odnose s svojimi partnerji in je reden plačnik, zato bo tveganje, da bi se vaš projekt zaradi neplačil ali skrhanih odnosov z izvajalci ustavil, manjše. Zlasti se bo pomen uigrane in trdne ekipe izvajalcev pokazal v izrednih razmerah, ko lahko pride do nepredvidljivih odpovedi, pomanjkanja izvajalcev ali dobav in podobno.

 

Platinasta bonitetna odličnost

Leta 2022 je Lumar že četrto leto zapored postal prejemnik Platinaste bonitetne odličnosti AAA.

 

V veliko pomoč pa vam bodo tudi izkušnje strank, ki so že gradile z izbranimi ponudniki. Te lahko poiščete med znanci, vprašate na forumih ali drugje na spletu. In nenazadnje, k ponudnikom pojdite tudi na razgovor in vzpostavite osebni stik. Z izbranim ponudnikom boste sodelovali dolgo časa, zato je pomembno, da imate ob njem dober občutek. Zagotovo bo prijetneje, če boste vedeli, da ga lahko kadarkoli vprašate za nasvet, odpravo morebitnih težav, ne le med samo gradnjo, ampak tudi kasneje, ko boste že bivali v hiši.

BLOG 

Gradnja montažne hiše skozi oči stranke – 1. del: od prve želje do podpisa pogodbe

Vas zanimajo izkušnje strank z gradnjo montažne hiše Lumar? Spoznajte prve korake Maše in Denisa Šketako od želja po lastnem domu do podpisa pogodbe o gradnji.

PREBERITE VEČ

Trajnostna gradnja in bivanje

Trajnostna gradnja je danes vse bolj priljubljena. Če se pri gradnji in uporabi ne upošteva trajnostnih načel, lahko namreč stavbe močno obremenjujejo okolje. So velik potrošnik energije in materialov ter prispevajo k različnim oblikam onesnaževanja. V Evropi stavbe proizvedejo 36 % toplogrednih plinov, porabijo 40 % energije in polovico vseh izkopanih materialov ter ustvarijo tretjino vseh odpadkov (Priročnik za krožno gospodarstvo. Prehod v trajnostno gradnjo in življenjski cikel stavbe, Fit media, 2020).

Zato ni presenetljivo, da si ozaveščeni potrošniki danes želijo živeti v trajnostnih zgradbah, trajnostni način gradnje pa spodbujajo tudi države. EU je z Direktivo 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb že leta 2010 predpisala, da morajo biti najkasneje do 31. decembra 2020 vse nove stavbe grajene kot skoraj nič-energijske. Za novozgrajene zasebne hiše v Sloveniji tako velja, da morajo ustrezati zahtevam skoraj-nič energijske zgradbe, to so stavbe z zelo visoko energetsko učinkovitostjo, minimalno potrebno količino energije za delovanje ter visokim deležem obnovljive energije za zagotavljanje potrebne količine energije za delovanje.

Vsi ponudniki morajo izpolnjevati zahteve glede energetske učinkovitosti montažnih hiš, nekateri pa gredo še korak dlje. Ko izbirate ponudnika, zato preverite njegove dosežke, certifikate in reference na področju trajnostnega razvoja in preverite, če tudi v resnici posluje na ta način. Na področju trajnostnega razvoja je namreč dandanes veliko zelenega zavajanja, saj se podjetja zavedajo, da ozaveščeni potrošniki to želijo, zato zeleno gradnjo komunicirajo, ni pa nujno, da tako tudi poslujejo.

Pri Lumarju je trajnostni razvoj vrednota, vgrajena v našo DNK. Bili smo pionirji pri gradnji skoraj nič-energijskih hiš (takrat imenovanih pasivne hiše). Že dolgo preden so z uvedbo evropske direktive skoraj nič-energijske hiše postale obvezne, leta 2007, smo trgu predstavili svojo prvo pasivno hišo. Tako smo imeli konec leta 2020, ko so take hiše postale standard, že več kot desetletne izkušnje z energetsko učinkovito gradnjo. Razvoj pri nas pa se takrat ni ustavil. Razvili smo koncept Zero Emission Living, ki omogoča življenje brez izpustov, in pridobili certifikat Active house, ki temelji na treh stebrih lastnosti stavbe: energija, okolje in udobje bivanja. Hiše, zgrajene na tak način, stanovalcem omogočajo trajnostno bivanje in dobro počutje.

 

Prenova Lumarjeve zgradbe

Prenovljena poslovna zgradba podjetja Lumar.


Trajnostnemu razvoju sledimo na vseh področjih svojega delovanja. Je del naše poslovne strategije, opredeljene v dokumentu Zelene zaveze Lumar. Za proizvodnjo montažnih elementov smo postavili lastno sončno elektrarno, skrbimo za učinkovito rabo energije in vode, smotrno ravnamo z odpadki in na druge načine skrbimo za okolje. Tako naši kupci vedo, da so njihove hiše proizvedene na okolju prijazen način.

Rok in obseg garancije

Ob nakupu hiše pričakujete, da boste v njej bivali še vrsto let in vam bo z rednim vzdrževanjem ves čas zagotavljala enako kakovost bivanja. Življenjska doba sodobnih montažnih hiš je dolga in če so v njej uporabljeni kakovostni materiali in gradnja, boste lahko še dolgo uživali v njej. Še vedno pa se lahko zgodi, da se na hiši pojavijo napake. Naložba v hišo je visoka, draga pa bodo lahko tudi morebitna popravila. Če do napak ni prišlo po vaši krivdi, bo odpravo napak prevzel izvajalec. To vam zagotavlja garancija.

V primeru montažnih hiš je obseg garancije odvisen od načina izvedbe. Pri Lumarju se velika večina kupcev odloča za izvedbo »finaliziran objekt«. V tem primeru je garancija celovita in vključuje praktično vsa dela, razen temeljne plošče, povezana z gradnjo in izvedbo hiše.S takim kritjem garancije boste ob vselitvi imeli manj skrbi zaradi morebitnih zapletov pri odpravljanju napak. Prednost je tudi ta, da vam ne bo treba iskati izvajalcev. Pri Lumarju boste imeli na primer le eno kontaktno osebo, ki bo usklajevala vse podizvajalce, tako da se vam ne bo treba ukvarjati z njimi.

Ko se odločate za ponudnika, preverite torej čas veljavnosti, obseg garancije in odzivnost ponudnika na reklamacije ali servisne storitve. Večina ponudnikov montažnih hiš ponuja 30-letno garancijo na konstrukcijo hiše, redki, kot je Lumar, pa kupcem omogočamo garancijo 35 let. Natančno preberite, kaj garancija pokriva in česa ne. Pomanjkljivosti, ki jih izvajalci ne priznajo kot reklamacije in jih zato ne boste želeli odpraviti takoj, ko jih opazite, vas bodo motile vsak dan bivanja v hiši. Marsikdo jih kasneje rešuje sam in pogosto z drugim izvajalcem, velikokrat tudi takim, ki ne pozna montažne gradnje. Še pogosteje kot garancijo pa kupci potrebujejo nasvet. Zato ni pomembna le odzivnost ponudnika na reklamacije, temveč tudi to, ali je pripravljen in zmožen pomagati tudi z nasvetom, saj ima izkušnje s številnimi podobnimi objekti.

Položaj pri razvoju na področju montažne gradnje

Montažna gradnja se v zadnjih petnajstih letih izredno hitro razvija. Razvijajo se materiali in tehnologija gradnje, vse večje so tudi zahteve in pričakovanja kupcev. Pomembno je, da ponudniki spremljajo razvoj in vlagajo v izboljšave, še bolje pa je, če sami postavljajo trende gradnje montažnih hiš. Tako lahko kupcem omogočijo najvišjo možno kakovost bivanja v danem trenutku.

Preverite, koliko ponudnik vlaga v razvoj, in kakšne novosti je trgu predstavil v zadnjem času. Stalen razvoj dokazuje, da namerava ponudnik dolgoročno ostati na trgu in si prizadeva kupcem ponuditi vse boljše izdelke. Vedeli boste, da pri njem lahko dobite najnaprednejše tehnologije in materiale, ki obstajajo na trgu.

Pri Lumarju za gradnjo montažnih hiš Lumar uporabljamo najnaprednejše materiale, postopke in tehnologijo. Razvijamo tehnologijo in energetske rešitve, ki so učinkovite, trajnostne in v svojem življenjskem ciklu minimalno obremenjujejo okolje. Ne vlagamo pa le v novo tehnologijo. Vlagamo v naše sodelavce, v njihovo znanje in nenehne izboljšave poslovnih procesov. Da bo vaša uporabniška izkušnja sodelovanja z nami prvovrstna.

Svoje razumevanje trajnostnega bivanja smo povezali v koncept Zero Emission Living®, ki ga razumemo kot skupek celovitih rešitev za življenje brez emisij, ne le bivanja, ampak tudi mobilnosti, samooskrbe, ravnanja z odpadki in podobno. Svoje tehnologije montažne gradnje tako povezujemo tudi z drugimi sorodnimi tehnologijami, kot so pametne hiše, sončne elektrarne, učinkovito upravljanje z energijo. Sodelujemo s tehnološko naprednimi partnerji, s katerimi skupaj razvijamo produkte. Novejši sodelovanji sta primera iQwood, ki ponuja inovativne lesene hiše brez lepil, kemikalij in kovin, in Porsche Slovenija s celovitim sistemom optiMOON za energetsko upravljanje doma.

Lumar-trajnost-aktivna-hisa (1)

Podjetje Lumar je leta 2013 v Dragočajni kot prvo v Sloveniji postavilo aktivno hišo, leta 2019 pa tudi prvo certificirano aktivno hišo v Dragomlju.

 

Lumar je bil pionir na številnih področjih. Prvi v Sloveniji smo leta 2007 trgu predstavili pasivno hišo, leta 2013 smo v Dragočajni kot prvi postavili aktivno hišo, leta 2019 pa tudi prvo certificirano aktivno hišo v Dragomlju. Leta 2017 smo kot prvi slovenski proizvajalec začeli z uvajanjem imena skoraj nič-energijske hiše (SNEH) in naredili še korak naprej – kot prvi slovenski proizvajalec kupcem ponujamo skoraj nič-energijske hiše (SNEH) s standardno vgrajenim prezračevanjem.

 

Lumar_Dragomelj_Primus_iEDITION-kolaz

Vzorčna hiša Lumar Primus-R 150 iEDITION v Dragomlju.

Prijava na ogled vzorčne hiše Lumar
Hiša Lumar Primus-R 150 iEDITION je zgrajena po konceptu Lumar Zero Emission Living®, ki na celovit način obravnava ključne trajnostne vidike gradnje; bivalno ugodje, energijo in vpliv na okolje.
PRIJAVITE SE

Sodobnost in prilagodljivost arhitekturnih rešitev

Tako kot se razvija tehnologija, se spreminja tudi dizajn hiš, notranji in zunanji. V zadnjih dveh desetletjih se je podoba montažne gradnje močno spremenila. Če so nekoč montažne hiše veljale za dolgočasne in enake ena drugi, je danes drugače. Danes montažna gradnja omogoča sveže, sodobne zasnove hiše. Nove tehnologije omogočajo nove arhitekturne rešitve, ki včasih niso bile mogoče, spreminja se arhitekturna estetika, kultura bivanja, pa tudi potrebe in zahteve strank. Arhitekti, ki znajo povezati vse te koščke v privlačno zgodbo, bodo ustvarili hiše, ki so privlačne in ki hkrati optimalno izkoriščajo napredno tehnologijo gradnje. V našem blog zapisu preberite, zakaj je dobro pri gradnji hiše sodelovati z izkušenim arhitektom.

 

Slika Lumarjeve arhitektke

Lumarjeva arhitektka med delovnim procesom.

 

Sodoben način gradnje poleg tega omogoča tudi lažje in finančno vzdržno prilagajanje osebnim okusom, tako da je vsaka hiša pravzaprav posebna, pa naj gre za prilagojeno kataloško hišo ali povsem individualno zasnovano hišo. Dober ponudnik montažnih hiš vam je sposoben uresničiti še tako posebne želje, pa čeprav se vam na prvi pogled zdi, da vaš sanjski dom lahko postavite le kot klasično grajeno hišo.

Prilagajanje kataloških hiš pri Lumarju

V pestri izbiri kataloških hiš boste skoraj gotovo našli nekaj po svojem okusu. Kljub temu pa imate morda še kakšne posebne želje. Morda prostorski načrti zahtevajo nekoliko drugačno orientacijo hiše, ste si zaželeli dodatno okno ali pa si zamislili drugačno notranjo ureditev, kot je v kataloški hiši. Vse te želje so uresničljive. S pomočjo Lumarjevih arhitektov in strokovnjakov bomo v skladu z vašimi željami prilagodili zasnovo kataloške hiše. Izvedemo lahko še tako zahtevne detajle, ki ne pomenijo velike spremembe načrta, a vam pomenijo veliko. Prilagojena kataloška hiša

Individualne hiše Lumar

Ste kdaj sanjali o hiši, ki bi bila edinstvena, zasnovana povsem po vaših zamislih? Sanje si lahko uresničite tudi z montažno hišo, je pa za take individualne hiše potreben drugačen pristop. Zahtevajo kakovostno svetovanje, odličnega arhitekta in usposobljeno ekipo strokovnjakov, ki bodo vaše sanje pripeljali do uresničitve. To je zahtevna naloga, a pri Lumarju vam z izkušnjami in znanjem lahko pomagamo in z lastnim arhitekturnim birojem oblikujemo hišo, ki bo izpolnila vaše želje in izkoristila konstrukcijske zakonitosti montažne gradnje. Individualna hiša z Lumarjevimi arhitekti

Individualne hiše po zasnovi vašega arhitekta

S tehnologijo montažne gradnje lahko pri Lumarju zgradite tudi hišo, ki so jo zasnovali vaši izbrani arhitekti ali arhitekturni biro. Lumarjevi arhitekti se bodo povezali z vašim arhitektom ali arhitekturnim birojem, jih seznanili s določenimi značilnostmi in tehnologijami montažne gradnje, ki lahko vplivajo na zasnovo hiše. Z vami in vašimi arhitekti se bodo posvetovali o morebitnih prilagoditvah in optimizacijah, da boste skupaj oblikovali končno zasnovo. Individualna hiša z zunanjimi arhitekti

Prelistajte kataloške hiše, sprehodite se po vzorčni hiši, če to ponudnik omogoča, da jo začutite. Če imate priložnost, obiščite koga, ki v taki hiši že živi, saj si boste tako lažje predstavljali, kako se arhitekturne rešitve iz papirja »prenesejo« v življenje. Ali pa se odločite za obisk dneva odprtih vrat, kjer lahko vidite način gradnje in izvedbe. Spoznajte arhitekte ponudnika in njihove zunanje partnerje, poglejte referenčne projekte ter z njihovo pomočjo spoznajte, če so vam njihove arhitekturne ideje všeč. Pozanimajte se, ali je mogoče kataloške hiše prilagoditi vašim željam in ali so vam pripravljeni zgraditi individualno hišo po vaših željah.

Lumar ponuja velik izbor sodobnih dizajnov hiš za zelo različne okuse. Tudi na področju dizajna hiš smo orali ledino in kot prvi k arhitekturni zasnovi naših kataloških hiš povabili zunanje arhitekte. Tako vam lahko ponudimo veliko širino in pestrost arhitekturnih idej, njihov dizajn v skladu z najnovejšimi trendi bivanja. Vsako kataloško hišo pa lahko po vaših željah v sodelovanju z vašim ali našimi arhitekti tudi prilagodimo. Ali pa vam pomagamo zgraditi montažno hišo povsem individualno, po zamislih vašega arhitekta.

Lumar alfa 142
Lumar individualna hiša
Lumar individualna hiša

Celovitost in širina strokovnjakov s področja gradnje in bivanja

Gradnja montažne hiše je kompleksen projekt, pri katerem sodelujejo različni strokovnjaki, ne le gradbeniki. Dober ponudnik ima zaposlene vrhunske strokovnjake z različnih področij, vzpostavljeno pa ima tudi široko mrežo zunanjih partnerjev. Tako lahko stranki ponudi celovito podporo, ko ustvarja novi dom: od izbire hiše in prilagajanja arhitekturne zasnove, umestitve v prostor, pridobivanja in urejanja potrebne dokumentacije, dogovarjanja z upravnimi enotami, pridobivanja sredstev Eko sklada, pomoči pri gradbenih delih, za katere je odgovoren kupec, izbire stavbnega pohištva, pa vse do urejanja hiše po vselitvi (vgradnja sončne elektrarne, izvedba pametne hiše, in podobno) ter njenega vzdrževanja in morebitnega spreminjanja še dolgo po vselitvi. Kupec nima skrbi, da bi strokovnost ponudnika na katerem področju šepala, in to ne glede na to, ali za to področje skrbijo notranji ali zunanji sodelavci.

V Lumarju so zaposleni strokovnjaki z različnih področij, poleg tega sodelujemo s številnimi dolgoletnimi partnerji, ki dobro poznajo tehnologijo Lumar, kar je ključno za kakovostno izvedbo. Kupec ima pri Lumarju eno kontaktno osebo, ki se po potrebi poveže z ožje specializiranimi strokovnjaki. Izkušnja za kupca je tako celovita in z manj skrbmi. Ni mu treba iskati drugih strokovnjakov, s tem prihrani svoj čas in denar, veliko manj pa je tudi stresnih situacij.

BLOG 

Nakup hiše Lumar: kako poteka postopek od prvega sestanka do vselitve

Pri Lumarju smo vam kot izkušeni svetovalci na razpolago od prvega sestanka vse do vselitve v vaš novi dom: pomagamo vam pri načrtovanju hiše, pri pridobivanju vseh potrebih dovoljenj, namesto vas koordiniramo izvajalce ter skrbimo za nadzor kakovosti gradnje.

PREBERITE VEČ

Stroški montažne hiše

Ko izbirate hišo in ponudnika, vas bo seveda zanimala tudi cena. Čeprav gre za veliko investicijo, pa le redki kupci izberejo ponudnika, ki jim ponudi najbolj ugodno ceno. Ne padite v past, da bi primerjali ponudbe do evra natančno. Čeprav vam vsi ponudniki pripravijo ponudbo za enako hišo z enakimi zahtevami, vedite, da gre za zelo različne izdelke in zelo različne procese gradnje. Nekaj tisoč evrov razlike v vrednosti začetne investicije lahko v času vse dražjih energentov hitro izgine že samo zaradi majhne razlike v energetski učinkovitosti objekta.

Ob primerjavi ponudb morate nanje gledati čim bolj celovito in realno primerjati posamezne postavke, ne zgolj cene na ponudbi. Za začetek morate pogledati, kaj vse cena vključuje in česa ne. Struktura cen pri različnih ponudnikih je zelo različna in jih morate najprej spraviti na skupni imenovalec. Morda je pri enem ponudniki končna cena višja, vendar boste pri podrobnem pregledu ponudbe ugotovili, da so že v osnovni ceni vključeni kakovostnejši materiali ali prezračevalna naprava, ki bi jo drugi ponudnik posebej zaračunal.

Ponudnik, ki ima vzpostavljene dobre in dolgoročne odnose s partnerji, bo mogoče pri njih lahko dosegal tudi nižje cene in prihranke prenesel na kupce. Vaša cena bo tako nižja, kot če bi se morali dogovarjati sami. Zanesljivi ponudniki so skozi dolgoletne izkušnje izpilili postopek načrtovanja, tako da si posamezna dela optimalno sledijo, manj je podvajanja del, nepričakovanih opravil in izgube časa, kar bi povečevalo končno ceno.

Predvsem pa morate upoštevati stroške uporabe hiše. Odličnost izdelka in ponudnika pomeni, da bo hiša zelo verjetno ohranila kakovost bivanja in svojo prvotno vrednost, pa tudi stroški vzdrževanja bodo zagotovo nižji. Sodobne hiše so tudi v veliki meri že lahko samozadostne, tako z njimi ne boste imeli (veliko) stroškov z energijo. Upoštevajte tudi to, da v času veljavnosti garancije ob skrbnem ravnanju stanovalcev hiše ponudnik prevzame odgovornost odprave morebitnih napak in vi s tem ne boste imeli dodatnih stroškov.

Pomembno je tudi to, da je oblikovanje cen pri ponudniku transparentno in imate ves čas projekta vse informacije o posameznih postavkah. Tako se boste lažje odločali in na koncu ne bo neprijetnih presenečenj.

Upoštevajte svoj čas in vpletenost v izvedbo

Vsaka gradnja hiše je za kupca stresna. Projekt gradnje vključuje veliko pomembnih odločitev z dolgoročnimi posledicami in te niso lahke. Poleg tega je to zelo kompleksen proces z veliko medsebojno prepletenimi dejavnostmi, ki vplivajo ena na drugo. Za večino bo poskrbel ponudnik, za nekatere pa boste odgovorni sami, tudi če se odločite za izvedbo »finaliziran objekt«. Ker se boste z gradbenimi deli zelo verjetno srečevali prvič in zelo verjetno tudi samo enkrat v življenju, se boste morda počutili izgubljeni, skrbi pa boste morda občutili tudi pri tistih nalogah, za katere sicer skrbi ponudnik. Če na primer med gradnjo pride do nepredvidenih težav z dobavami, morda vaš izbrani parket ne bo pravočasno dostavljen in to lahko zamakne tudi vse naslednje dejavnosti.

Ko se odločate za ponudnika, zato preverite, katere naloge so vaša in katere njegova odgovornost. To je seveda zelo odvisno od načina izvedbe – pri načinu izvedbe »finaliziran objekt« za večino nalog poskrbi ponudnik, pri načinu »delno finaliziran objekt« pa morate za določena končna dela poskrbeti sami.

Pozanimajte se tudi, kako dobro ponudnik skrbi za vas kot kupca med projektom, pa tudi preden začnete sodelovati z njim in po vselitvi. Dobro je, če veste, da vaš izbrani ponudnik po primopredaji hiše ne bo pozabil na vas in se boste lahko zanesli nanj tudi kasneje. Dober ponudnik vam bo pomagal pri upravnih postopkih med pripravami na gradnjo, in se tudi po nekaj letih bivanja pozanimal, kako ste zadovoljni s svojo hišo in ali morda kaj potrebujete.

Sodelovanje z Lumarjem pri gradnji montažne hiše lahko močno zmanjša stres kupcev. V sodelovanju z urbanisti poskrbimo tudi za upravne postopke, zato imajo kupci manj skrbi zaradi urejanja dokumentacije, ki je samo po sebi stresno. Enako velja za sredstva Eko sklada. Pri nas se lahko zanesete na to, da dogovorjeno drži, s poprodajnimi aktivnostmi, servisom in garancijo pa zagotavljamo tudi kakovost bivanja po vselitvi. 

 

Družina Petkovšek v montažni hiši Lumar Primus D.

Družina Petkovšek v svoji hiši Lumar Primus-D 137d.


Danes se velika večina naših kupcev odloča za način izvedbe »finaliziran objekt«. Na ta način se kupcem ni treba ukvarjati z iskanjem podizvajalcev, jih preverjati, se dogovarjati z njimi in reševati morebitne zamude, napake. Postopek smo izpopolnjevali skozi vrsto let, tako da poteka nemoteno in kupec nima občutka, da se kje izgublja čas. Zaradi razširjene mreže s preverjenimi podizvajalci lahko hitro najdemo nadomestne izvajalce v primeru morebitnih nepričakovanih dogodkov, kar se je pokazalo med pandemijo. Zaradi dolgoletnih izkušenj lahko kupca brezskrbno vodimo po celotni poti ustvarjanja novega doma in mu svetujemo tudi pri tistih aktivnostih, za katere skrbi sam, kot je na primer izgradnja temeljne plošče, dovoza do gradbišča, ureditev zunanjosti. Na podlagi časovnice gradnje, ki v primeru načina »finaliziran objekt« traja šest mesecev, vas vodimo po fazah, da veste, kdaj boste morali kaj narediti in kdaj sprejeti določene odločitve, da bo celoten postopek potekal nemoteno.

Preden se lotite projekta izgradnje hiše, preberite še 10 nasvetov o montažni gradnji po izkušnjah strank, da boste bolj vedeli, kaj pričakovati.

Za izbiro ponudnika montažne hiše si vzemite čas

Odločitve, ki jih boste sprejemali v povezavi z gradnjo hiše, so ene najpomembnejših odločitev v vašem življenju. Močno bodo opredelile naslednje mesece, ko boste ustvarjali svoj novi dom, občutili pa jih boste še dolgo po tem, ko se boste že vselili. Zato pri izbiri ponudnika, s katerim boste gradili svoj novi dom, ne ubirajte bližnjic. Vzemite si čas in dobro raziščite trg. Povprašajte pri več ponudnikih, od njih pridobite čim več informacij in se z nekaj izbranimi dogovorite za sestanek, da jih spoznate tudi osebno. Dober prvi vtis lahko veliko pove o nadaljnjem sodelovanju. Naj vam ne bo nerodno za izkušnje vprašati prijateljev in znancev, ki že gradijo ali bivajo v montažnih hišah. Gotovo bodo z veseljem delili izkušnje z vami, sprejmite pa tudi njihovo vabilo na obisk, da se sprehodite po hiši.

Upamo, da smo vam z nasveti, kako izbrati ponudnika montažne hiše, vsaj malo pomagali k lažji odločitvi. Predvsem pa vam želimo prijetno izkušnjo ustvarjanja vašega novega doma in nadvse ugodno bivanje v njem.

10 stvari, ki jih je dobro preveriti, ko izbirate ponudnika montažne hiše


Odzivnost ponudnika v fazi prodaje oz. od prvega kontakta naprej

Vsebina (celovitost) ponudbe

Finančna stabilnost, bonitetna ocena ponudnika

Tehnološka naprednost ponudnika

Certifikati kakovosti, nagrade

Zgodovina delovanja podjetja (izkušnje, znanje, ekipa strokovnjakov)

Garancije in zagotavljanje celovitega servisa tudi po vselitvi v hišo

 Izvedeni referenčni objekti, možnost ogledov objektov, dnevi odprtih vrat

 Trajnostno in družbeno odgovorno ravnanje ponudnika, do okolja, zaposlenih, ožjega in širšega družbenega okolja

Izkušnje ljudi, ki že bivajo v hiši izbranega ponudnika    

 

Zagotovite si vsebino v PDF obliki